insulit 55+ ECO Line

De economische 5 mm


1. Een uitvullaag realiseren. Indien dit niet mogelijk is, uitvlakken met zand of cement.

2. De insulit 55+ uitrollen en een overlapping van 5 tot 10 cm uitvoeren tussen de stroken.

3. Behoudt de overlappingen met behulp van de bijgeleverde kleefband.

4. De onderlaag ±15 cm optrekken tegen de muren.

5. Een chape uitvoeren van minimum 6 cm dikte op de insulit 55+.

6. Het overschot van de insulit 55+ afsnijden.

Plaatsing van de dunne akoestische isolatie insulit 55+ onder chape

Voorbereiding

Een uitvullaag uitvoeren om leidingen en andere buizen te bedekken. Als de uitvoering van een uitvullaag onmogelijk is, mag de insulit 55+ rechtstreeks op de technische leidingen ontrolt worden. De betondal moet vlak zijn en zorgvuldig geborsteld worden. Bij het kruisen van leidingen, uitvlakken met cement of zand zodanig dat er geen lege ruimte overblijft onder het insulit membraan.

 

De insulit onderlagen nog gemakkelijker snijden? Ontdek het ideale gereedschap !

 

Plaatsing van de onderlaag

De dunne insulit 55+ isolatie voor chape uitrollen in één enkele laag of in een dubbele gekruiste laag, met de piramidale zijde naar de vloer gericht en met een overlapping respecterend van 5 tot 10 cm. Realiseer in een dubbele gekruiste laag een overlapping van 5 tot 10 cm op de tweede laag, schuim op schuim. De overlappingen worden verzekerd met behulp van de bijgeleverde tape (het volstaat elke meter 30 cm tape haaks op de overlapping aan te brengen ). De insulit 55+ ± 15 cm tegen de muren optrekken.

 

 

Uitvoering van de chape

Alvorens de chape te gieten moet men een perfecte dichting van de onderlaag verzekeren, indien nodig, met behulp van een polyethyleen film. Het insulit 55+ membraan bedekken met een versterkte chape van minimum 6 cm dikte.. Eens de chape is gegoten, en de vloerbedekking is geplaatst, wordt het overschot van de randstrook Lfoam afgesneden. De plint lichtjes hoger dan de finale vloerbedekking plaatsen om iedere laterale akoestische overdracht te vermijden. Vervolgens zal er onder de plint een soepele voeg worden uitgevoerd.

 

Plaatsing van de dunne akoestische isolatie insulit 55+


Plaatsingsadvies insulit 55+ in beelden lees het online download