Isoleren van leidingen, buizen, …

Toepassingen voor lichte wanden

Isolatie voor buizen: insulMass Bi+18

insulMass Bi+18 zware massa voor buizen te isoleren
Door de dichtheid van de wanden van de buizen te verhogen en trillingen te absorberen, zal de insulMass Bi+18 de geluidshinder komende van de afvoerleidingen verminderen. Snij de insulmass Bi+18 af op de maat van de buis met een overlapping. Bedek de volledige omtrek van de te isoleren buis met de zelfklevende zijde naar de buis gericht.

Bevestig en maak de verbindingen dicht met behulp van de akoestische tape, insulTape dB90*. Verzeker een permanente bevestiging door middel van metalen buisklemmen.

 

1. afvoerbuis
2. zelfklevende insulMass Bi+ 18
3. insulTape dB 90

 

* insulTape dB 90 afzonderlijk verkrijgbaar