FAQ


Verbetert het gebruik van polyurethaanschuim de prestaties?

Neen, volgens proeven die werden uitgevoerd door de WTCB, werd er vastgesteld dat thermisch polyurethaanschuim een zeer slechte akoestische isolatie is en dat het niet beantwoordt aan de normen die van kracht zijn. Bovendien vermindert het de prestaties van de membranen die er bovenop worden geplaatst. Er bestaan thermische alternatieven om de hoge prestatieniveaus van de insulit Bi+ te behouden.

News: Gespoten PUR : Welke prestaties ?

 

Welke dikte voor de chape?

6 cm, ongeveer, zijn noodzakelijk om het beste isolatieniveau te bereiken met de insulit Bi+8, Bi+9 en ±8 cm voor de insulit Bi+20. Enkel de insulit 55+ en 4+2 laat toe om met een dikte van 5 cm chape te werken. Onze testen in laboratorium hebben aangetoond dat de doeltreffendheid van de insulit Bi+ optimaal zijn vanaf deze diktes. Een goede dikte van chape zal steeds betere akoestische resultaten geven.

 

Kan de insulit Bi+ gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming?

Ja, in dit geval raden we aan om het vloerverwarmingssysteem bovenop de akoestische onderlaag te plaatsen. De leidingen van de vloerverwarming worden zwevend geplaatst, en worden aan een raster vastgemaakt of in een gestructureerd noppenmembraan gehecht, zonder enige perforatie van de akoestische insulit onderlaag.

 

Is de insulit Bi+ voorzien om in dubbele laag geplaatst te worden?

Neen, met uitzondering van de insulit 55+ en de insulTop15. Deze membranen zijn ontworpen om in één enkele laag geplaatst te worden. Om het comfort te verhogen, is het aangeraden om het meest presterende insulit Bi+ membraan te gebruiken.

 

Mogen we doorvijzen of nagelen in de insulit membranen?

Neen, omdat elk doorstekend element in het membraan onvermijdelijk een akoestische brug creëert. Dit zal de prestatie van het membraan verzwakken en de geluidshinder verhogen. Het is ook niet toegelaten om de onderlagen aan de vloer te plakken.

 

Een element moet toch het membraan doorsteken. Wat moet men doen?

Leidingingen die verticaal doorheen het membraan moeten, zal men aan de hand van moffen uit insulit, omringen en vastkleven zodat er geen rechtstreeks contact met de chape is. Zodoende kunnen de trillingen van contact- en schokgeluiden zich niet in de structuur van de woning verspreiden.

 

Kunnen we een insulit onderlaag voor andere toepassingen gebruiken?

Neen, elke onderlaag werd ontwikkeld voor een bepaalde functie. Haar gebruik veranderen kan slechte consequenties veroorzaken op de stevigheid en de stabiliteit van de structuren, vloeren en afwerkingen.