Intern laboratorium


Duik in het hart van ons intern laboratorium

 

Kwaliteitsplan

Sinds 2017 heeft insulco zich uitgerust met een intern laboratorium dat een onderzoeks- en ontwikkelingsaanpak verzekert, alsook een kwaliteitscontrole van de productie. Elk testproces volgt de protocollen die zijn opgesteld op basis van normen en referentiestandaarden. Het laboratorium is ook uitgerust met de modernste meetapparatuur, waarvan de ijkingen (kalibraties) regelmatig worden gecontroleerd op basis van de normen van de fabrikant.

Kruipbanken

Onze onderlagen zijn ontworpen om lang mee te gaan. We testen hun gedrag onder een belasting om hun vervorming in de loop van de tijd te evalueren. Het is van essentieel belang dat onze producten hun eigenschappen behouden gedurende de hele gebruiksperiode. Een lage kruip verzekert dat de prestaties op lange termijn behouden blijven.

Regelmatige metingen over langere periodes (± 2 jaar) laten toe de kruip over meerdere tientallen jaren te voorspellen volgens genormaliseerde modellen (NF EN 1606). Deze metingen geven ook een veiligheidsgarantie tegen verzakkingen van de vloer.

Dynamische stijfheid

Dynamische stijfheidstests meten de mechanische eigenschappen van componenten en geven hun isolatieprestaties weer. Deze beoordelen ook het absorptievermogen van geluidsgolven door de insulit onderlagen. Het doel is de juiste samenstelling van componenten te vinden die over het hele bereik van het menselijk gehoor effectief zullen zijn.

Mechanisch gedrag

De onderlagen worden aan zware belastingen onderworpen om hun sterkte te bepalen. Op elk lot wordt een perforatieweerstandstest uitgevoerd om hun structurele weerstand onder intense puntbelastingen te verzekeren. Wij voeren ook een dikte variatietest uit waarbij het gewicht van verschillende belastingen wordt gesimuleerd om de effectieve dikte van de onderlaag te kennen, alsook het herstelvermogen na een samendrukking te hebben ondergaan (transport, opslag, enz.).

Weerstandstest

Het is belangrijk een product aan te bieden dat bestand is tegen de eisen van de plaatsing, de werf en soms het transport. Scheur- of nagelweerstandstests worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het product niet kan worden beschadigd tijdens de plaatsing en dat het vervolgens niet leidt tot een verlies van de akoestische prestaties.

 

Productie opvolging

De productieverantwoordelijke controleert voortdurend het productieproces om een optimaal en constant kwaliteitsniveau te verzekeren. Elk lot wordt in ons laboratorium geanalyseerd om er voor te zorgen dat het beantwoordt aan onze hoge kwaliteitsnormen.


← Normen  

akoestische normen tussen verdiepingen in Belgïe

  Producten →

Gamma van membranen voor chape insulit