insulit Bi+8 PREMIUM Line

Schuim + Vilt = Comfort en veiligheid


1. Een uitvullaag uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, uitvlakken met zand of cement.

2. De insulit Bi+ 8 uitrollen en een overlapping respecterend van 5 tot 10 cm tussen de stroken.

3. De overlappingen worden verzekerd met behulp van de bijgeleverde tape

4. De verbinding tussen de muur en de insulit Bi+ 8 verzekeren met de zelfklevende Lfoam randstrook.

5. Een versterkte chape uitvoeren van minimum 6 cm dikte op de insulit Bi+ 8.

6. Eens de chape is gegoten, en de vloerbedekking is geplaatst, het overschot van de randstrook Lfoam afsnijden.

Voorbereiding

Een uitvullaag uitvoeren om leidingen en andere buizen te bedekken. Als de uitvoering van een uitvullaag onmogelijk is, mag de insulit Bi+ 8 rechtstreeks op de technische leidingen ontrolt worden. De betondal moet vlak zijn en zorgvuldig geborsteld worden. Bij het kruisen van leidingen, uitvlakken met cement of zand zodanig dat er geen lege ruimte overblijft onder het insulit membraan.

 

De insulit onderlagen nog gemakkelijker snijden? Ontdek het ideale gereedschap !

 

Plaatsing van de onderlaag

De insulit Bi+8 akoestische isolatie voor chape uitrollen met de viltzijde naar de vloer gericht en met een overlapping respecterend van 5 tot 10 cm door het schuim en het vilt op de eerder geplaatste strook te plaatsen.
Overlappingen worden verzekerd met behulp van de bijgeleverde tape (het volstaat elke meter 30 cm tape haaks op de overlapping aan te brengen ). De insulit Bi+ 8 akoestische isolatie voor chape ± 15 cm tegen de muren optrekken.

Verticale leidingen van de verwarming of sanitair moeten steeds zorgvuldig geïsoleerd worden van de chape waar ze doorheen gaan met behulp van ter plekke gemaakte moffen uit insulit Bi+ 8 of uit de insulco Lfoam randstrook. De verbinding tussen de insulit Bi+ 8 onderlaag en de muur wordt verzekerd door de insulco Lfoam randstrook.

Uitvoering van de chape

Alvorens de chape te gieten moet men een perfecte dichting van de onderlaag verzekeren, indien nodig, met behulp van een polyethyleen film. Het insulit Bi+ 8 membraan bedekken met een versterkte chape van minimum 6 cm dikte. Het overtollige van de Lfoam losmaken van de muur binnen de 24u na plaatsing.

Eens de chape is gegoten, en de vloerbedekking is geplaatst, wordt het overschot van de randstrook Lfoam afgesneden. De plint lichtjes hoger dan de finale vloerbedekking plaatsen om iedere laterale akoestische overdracht te vermijden. Vervolgens zal er onder de plint een soepele voeg worden uitgevoerd

 

Plaatsing van de insulit Bi+8, geluidisolatie voor chapes


Plaatsingsadvies insulit Bi+8 in beelden lees het online download