insulit Bi+ 20, thermisch EN akoestisch


De nieuwe 2 in 1 oplossing die beantwoord aan de klasse ‘’verhoogt akoestisch comfort’’, en aan de laatste EPB reglementeringen voor de isolatie tussen verdiepingen.

De thermische en akoestische isolatie tussen verdiepingen

insulit Bi+20 akoestische en thermische onderlaag

In appartementsgebouwen, vereisen de huidige normen om aan een bepaald akoestisch en thermisch niveau te voldoen tussen verdiepingen. Met als doel het leefcomfort van de bewoners te verhogen. Tegelijkertijd, vormt dit voorwaarden en dus extra kosten voor projectontwikkelaars die dit moeten doorrekenen aan de toekomstige eigenaars.
De huidige traditionele oplossing bestaat uit het realiseren van een thermische uitvullaag op de betonvloer. Daarna kan een doeltreffende akoestische onderlaag geplaatst worden. Vervolgens komt hierop een chape van minimum 6 tot 8 cm dikte. Hierop zal uiteindelijk de bevloering aangebracht worden.

De aanwezigheid van een thermische nivelleringsdeklaag veroorzaakt niet enkel kosten maar ook een toename van de nodige dikte tussen verdiepingen. Deze enkele centimeters vermenigvuldigen zich met het aantal verdiepingen die ertoe verplichten om gebouwen een beetje hoger te bouwen, een verdere toename van de bouwkosten.

Het dunne alternatief

Er bestaat echter een goedkoop en simpel alternatief om te plaatsen welke de realisatie van een thermische nivelleringsdeklaag vermijdt. De thermo-akoestische onderlaag insulit Bi+ 20 ontrolt zich werkelijk onmiddellijk op de betondal en laat toe dat een gebouw voldoet aan de eisen voor een thermische isolatie tussen verdiepingen.

Een nieuwkomer in de lijst van de EPB producten

De insulit Bi+ 20 maakt deel uit van de officiële productenlijst waarvan de gegevens herkend zijn bij het EPB. Het gebruik van deze officiële erkende waarden in het kader van de EPB berekeningen laten toe om te garanderen dat deze gegevens niet betwist kunnen worden door de Regio’s bij de controles van de EPB aangiftes.

Een 2 in 1 oplossing

Met de insulit Bi+ 20 is het mogelijk een Delta Lw van 29 dB te behalen voor de isolatie van contactgeluiden tussen verdiepingen. Dit plaatst hem bij de beste onderlagen van de markt en overtreft de zware eisen van de nieuwste akoestische norm.
Dankzij de insulit Bi+ 20 is het nu mogelijk om met een onderlaag van amper 23 mm dikte te beantwoorden aan de akoestische en thermische eisen tussen verdiepingen.


News: insulit Bi+20 de 2 in 1 oplossing

Download