insulit Bi+20 PREMIUM Line

2 in 1: akoestisch en thermisch!


1. Ontrol de insulit Bi+20 rechtstreeks op de technische leidingen. Indien nodig een uitvullaag uitvoeren.

2. De insulit Bi+20 rand tegen rand uitrollen.

3. Thermisch afdichten met de meegeleverde Stickelfoam 25/70.

4. Verbinding tussen de muur en de insulit Bi+20 verwezenlijken met Lfoam 18 randstrook.

5. Versterkte chape gieten met een dikte van ±8 cm op insulit Bi+20.

6. Het overtollige afsnijden nadat de vloerbedekking beeindigd is.

Voorbereiding

Indien nodig, een nivelleringsdeklaag uitvoeren teneinde de buizen en andere leidingen te bedekken. Zo niet, ontrol de insulit Bi+ 20 dan rechtstreeks op de technische leidingen. De betonvloer moet vlak en zorgvuldig afgeborsteld worden. Bij het kruisen van leidingen, uitvlakken met cement of zand zodanig dat er geen lege ruimte overblijft onder het insulit- membraan.

 

Plaatsing van de insulit Bi+20

De insulit Bi+ 20 ontrollen met de viltzijde naar de bodem. Plaats de stroken parallel, boord tegen boord en zonder overlapping. Bedek de voegen met de meegeleverde Stickelfoam tape om de stroken bij elkaar te houden en elke thermische brug te vermijden. insulit Bi+ 20 afsnijden langs de muur. De verticale leidingen zorgvuldig isoleren van de chape die zij doorkruisen met behulp van moffen die ter plaatse worden gemaakt uit de insulco Lfoam randstrook. De verbinding tussen de onderlaag en de muur verzekeren door de insulco Lfoam randstrook.

 

Uitvoering van de chape

Onmiddellijk na plaatsing van de Lfoam, de insulit Bi+ 20 bedekken met een verstevigde chape van minimum 8 cm dikte. In het geval van een vloeibare chape, een volledige afdichting van de onderlaag voorzien. Het overtollige van de Lfoam losmaken van de muur binnen de 24u na plaatsing. Eens de vloerbedekking is geplaatst, het overschot aan Lfoam afsnijden. De plint iets hoger dan de uiteindelijke vloerbekleding plaatsen om zo elke zijdelingse akoestische overdracht te vermijden. Vervolgens, een soepele voeg onder de plint verwezenlijken.

 


Plaatsingsadvies insulit Bi+20 in beelden lees het online download