Akoestische onderlagen voor chape, welke prestaties in de tijd?


.De kwaliteit van onderlagen voor chape wordt vaak vergeleken door rekening te houden met hun Delta Lw. Maar wat gebeurt er met deze resultaten eenmaal de onderlaag onderworpen is aan de belasting van een chape gedurende tientallen jaren.

Een goede Delta Lw vertelt niet alles

Wanneer we verschillende membranen Een goede Delta Lw vertelt niet allesmet elkaar gaan vergelijken moet er niet alleen rekening worden gehouden met de Delta Lw. Inderdaad, alle onderlagen worden niet altijd getest in dezelfde vloersamenstellingen (zie news: “Een delta Lw kan een andere verbergen” ). Het is dus zo dat minder presterende onderlagen soms hogere Delta Lw’s weergeven.
Anderzijds worden de akoestische metingen, die toelaten om de Delta Lw te behalen, enkele weken nadat het membraan onder de chape is geplaatst, uitgevoerd. Het is natuurlijk essentieel dat de resultaten die behaald werden op dat moment, op zeer lange termijn behouden blijven!

Opgepast voor dikteverlies

Voor prestaties op lange termijn is het onder andere noodzakelijk dat de samendrukkingsweerstand van de gekozen onderlaag uitstekend is. Een overdreven kruip, dit wil zeggen een dikteverlies van meer dan 15%, zal onvermijdelijk leiden tot een vermindering van de akoestische kwaliteit. Dit kan gevolgen hebben voor het comfort van de bewoners, het risico dat het gebouw niet meer beantwoord aan de normen, maar ook esthetische hinder veroorzaakt, zoals een groter wordende afstand tussen de vloer en de plint…

De levensduur kan niet zonder kwaliteit

Het doel van een goede onderlaag is om bestand te zijn tegen samendrukking in de tijd. Tegelijkertijd moet de onderlaag ook een goede akoestische absorptie aan bieden. Dit evenwicht kan alleen worden bereikt door kwaliteitsmaterialen aan te bieden. Deze materialen moeten voldoende dichtheid en specifieke fysische en mechanische eigenschappen aanbieden die niet veranderen in de tijd.
Het bedrijf insulco voert testcampagnes uit die toelaten de kruip van meer dan dertig stalen van insulit onderlagen te controleren. Het voert ook testcampagnes uit op andere membranen die aanwezig zijn op de Belgische markt.
De resultaten voor de insulit producten zijn onherroepelijk en bieden uitstekende prestaties. Sommige concurrerende producten kunnen in minder dan een jaar tijd een dikteverlies van meer dan 50% ervaren!

Een goede Delta Lw vertelt niet alles


News: kruip van de onderlaag

Download