Men mag de technische fiches niet altijd vertrouwen!


Akoestische prestaties van chape onderlagen?

Men mag de technische fiches niet altijd vertrouwen!

 
Aangezien de talrijke vragen die we ontvangen over de werkelijke doeltreffendheden van akoestische chape onderlagen en de misleidende resultaten die soms in de technische fiches van bepaalde membranen op de Belgische markt verschijnen leggen we in deze nieuwsbrief uit met welke waarden echt rekening moet gehouden worden.

Opgelet! Sommige onderlagen kondigen zeer hoge akoestische prestaties aan …

Ja, maar onder welke voorwaarden?

Hieronder een voorbeeld met onze insulit 4+2

Eenzelfde onderlaag kan twee officiële testrapporten hebben met heel verschillende resultaten… Men moet vergelijken wat vergelijkbaar is!

Invloed van een thermische uitvullaag

Het is de producent van een akoestische chapeonderlaag die het complex bepaalt waarin zijn product getest zal worden bij Buildwise (voorheen WTCB). Zonder dat dit in hun technische fiche wordt vermeld, worden sommige membranen getest op thermische uitvulchapes die de akoestische prestaties die in labo verkregen zijn aanzienlijk verbeteren. Zo slagen membranen met een echte Delta Lw van 20 tot 22 dB erin om een prestaties van bijvoorbeeld 27 dB of 28 dB in hun technische fiches weer te geven, officieel verslag ter ondersteuning… Op een werf zal de werkelijke akoestische impact van de uitvullaag sterk verschillen van de ene uitvoering tot de andere (aanwezigheid van technische leidingen, dichtheid van de uitvulchape, toegepaste dikte, type mengsel, enz.). In situ is de mogelijke verbetering van een uitvullaag nooit verzekerd.

Hoe vergelijkt men de prestaties van onderlagen?

De enige geldige manier is om alleen rekening te houden met het verkregen resultaat na een labotest op naakte betondal. Dit resultaat wordt helaas niet door alle producenten meegedeeld omdat het vaak veel minder gunstig is.
Bij insulco zijn de Delta Lw die in de technische fiches naar voren gebracht worden ook die dat verkregen zijn door de onderlagen alleen getest.

De oplossing is te vinden in de lastenboeken

De minimale Delta Lw die een akoestische membraan moet aanbieden moet normaal gezien in het lastenboek gespecificeerd worden. Te goeder trouw is de keuze en validatie van een onderlaag meestal gebaseerd op zijn technische fiche. Door het gebrek aan doorzichtbaarheid van sommige producenten zal een recent akoestisch verslag ook geëist moeten worden. Deze zal moeten aantonen dat het gevraagde resultaat werkelijk verkregen werd door het membraan alleen getest, zonder aanwezigheid van een uitvulchape…

Wenst u meer informatie over de contactgeluid problematiek? Neem contact op met een technisch adviseur op 067/41 16 10 of via e-mail.


insulco NEWS: Men mag de technische fiches niet altijd vertrouwen

Download