Gespoten PUR: Welke prestaties ?


Gespoten PUR, welke akoestische prestaties? De resultaten hierboven tonen niet enkel aan dat een klassieke PUR uitvullaag weinig doeltreffend is (A), maar ook dat het een negatieve invloed heeft op de prestaties van akoestische onderlagen waarmee het wordt gecombineerd (B)!

Om het gewenste comfortniveau op gespoten PUR te behalen, moet u dus met een betere akoestisch presterende onderlaag werken.
De gespoten PUR vervangen door een thermische nivelleringsdeklaag (C) laat toe om te beantwoorden aan de eisen van het EPB en behoudt het prestatieniveau van de akoestische onderlaag.

Na verzoek van de bouwmarkt werd een studie door het WTCB uitgevoerd om de akoestische prestaties van een geïsoleerde vloer met een chape in klassiek gespoten PUR te bepalen. De verkregen resultaten hebben aangetoond dat indien u enkel gebruik maakt van klassieke gespoten PUR als akoestische onderlaag in lichtgewicht beton, u niet aan de akoestische eisen van de laatste Belgische norm NBN S01-400 1 beantwoordt.

Gespoten PUR, welke akoestische prestaties?

Dit voorbeeld van uitvoering laat toe om te beantwoorden aan de thermische en akoestische normen:
insulit Bi+ 9 geplaatst op een thermische uitvullaag met polystyreenbolletjes.

 

 

Deze informatieve nota heeft als doel de bouwmarkt in te lichten dat het gebruik van gespoten PUR het risico met zich meebrengt dat men niet aan de akoestische norm zal beantwoorden. Om aan de verschillende akoestische categorieën te beantwoorden (normaal comfort LnTw ≤54 dB en verhoogd akoestisch comfort LnTw ≤50 dB), is het belangrijk een oplossing te kiezen die een ΔLw 21 dB (normaal comfort) of een ΔLw van 25 dB (verhoogd comfort) behaalt. Klassiek gespoten PUR blijft een goede thermische oplossing waarvan er een akoestische versie op de markt bestaat. Alvorens uw werk uit te voeren, informeert u zich beter naar de ingeplande akoestische onderlaag en vraagt u een recent en geldig testrapport van het WTCB op.


News: Gespoten PUR: Welke prestaties ?

Download