Welke certificaten voor akoestische onderlagen voor chapes?


De kwaliteit van een onderlaag voor chape hangt onder meer af van zijn akoestische prestaties. Andere even belangrijke eigenschappen moeten in overweging genomen worden. Er bestaan meerdere certificaten waarover alle onderlagen voor chape zouden moeten beschikken.

Akoestische onderlagen voor chapes, welke attesten?De volgende certificaten kunnen helpen om de kwaliteit van het gekozen membraan op lange termijn te garanderen:

VOC/VOS:

de mogelijke vrijgave van « Vluchtige Organische Stoffen » worden in rekening gebracht in de CE- normen. De onderlagen moeten over testrapporten beschikken waarin wordt erkend dat zij niet giftig zijn voor zowel de plaatser als voor de bewoner van het gebouw.

EPB database:

zodat zijn isolatiewaarden door de 3 gewesten van het land erkend worden, met het oog op de EPB-berekeningen, moet een onderlaag voor chape opgenomen worden in de EPBD-database met de officieel gecertificeerde gegevens.

WTCB rapporten:

elke akoestische onderlaag zou moeten beschikken over een testrapport, opgesteld bij het WTCB volgens de geldende normen. Er moet gecontroleerd worden of de aangekondigde prestaties de werkelijke prestaties zijn van de onderlaag alleen, gemeten op de naakte betondal van het WTCB, en niet de prestaties van het membraan getest in combinatie met een thermische uitvullaag die de laboratorium resultaten zou kunnen verbeteren.

insulco gaat verder dan de normen

Kwaliteitsbewijs, de onderlagen in het insulit gamma beschikken over al deze certificaten. insulco gaat echter nog een stap verder en controleert voortdurend elke productiestap van zijn membranen volgens interne procedures die uniek zijn op het gebied van akoestische onderlagen voor chapes.

Samendrukkings-, dynamische stijfheids-, thermische weerstands-, scheurweerstands-, en kruiptesten in de tijd worden uitgevoerd in het insulco laboratorium om een constant en onafgebroken kwaliteitsniveau te garanderen.

Kiezen voor insulit onderlagen is kiezen voor veiligheid, een gecertificeerde kwaliteit en prestaties op lange termijn.


News: akoestische onderlagen voor chapes, welke attesten?

Download